Legea funerară 2020 – Lege privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare – precizează următoarele aspecte: 

„Art. 2. – (1) Oricine are dreptul la o înmormântare decentă și la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al decedatului.
(2) La stabilirea locului de veci și organizarea serviciilor funerare, persoanele în drept și prestatorii serviciilor funerare sunt obligați să colaboreze între ei, să țină cont de voința exprimată pe timpul vieții de către defunct sau, în lipsa acesteia, vor ține seama de apartenența religioasă a defunctului.
(3) Înmormantarea poate fi religioasă sau laică. Înmormântarea religioasă are loc cu respectarea canoanelor, obiceiurilor locului, tradițiilor și regulamentelor cultului respectiv. În cazul înmormântării laice, organizatorii stabilesc modul de desfașurare a procesiunii funebre.

(…)

Secțiunea a 6-a

(…)

Art. 16. – (1) Cu privire la înmormântare sunt obligate să dispună următoarele persoane:
a) persoana care s-a angajat prin contract ca se va îngriji de înmormântare; b) persoana stabilită prin testamentul defunctului; c) în lipsa testamentului, soțul/soția persoanei decedate, care a trăit în aceeași locuință cu persoana decedată în ultima parte a vieții; d) altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV-lea inclusiv.
(2) Dacă nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea sau persoana obligată se găsește într-un loc necunoscut ori nu-și îndeplinește obligația, primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia a avut loc decesul dispune cu privire la înmormântare.
Art. 17. – (1) Titularii dreptului de folosință a locurilor de înhumare au obligația de amenajare și de întreținere a acestor locuri și a lucrărilor funerare aferente existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit.
(2) La expirarea termenului de folosință a locului de înhumare, concesionarul are drept de preempțiune, iar în caz de deces al concesionarului, dreptul de preempțiune revine persoanei celei mai apropiate în grad de rudenie cu acesta.
(3) Dacă cimitirele au locuri amenajate pentru cultele recunoscute de lege, la acordarea dreptului de preempțiune se va ține cont și de specificul cultului respectiv.
Art. 18. – Administratorul cimitirului retrage dreptul de folosință a locurilor de înhumare și îi înștiințează în scris pe titularii dreptului de folosință în următoarele cazuri:
a) titularului i se atribuie un alt loc de înhumare; b) părăsirea sau menținerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare, după o notificare prealabilă.
Art. 19. – Înhumarea sau incinerarea persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces, eliberat de ofițerul stării civile care a înregistrat decesul. Certificatul de deces se prezintă administrației cimitirului, care păstrează o copie după acesta.”

Ce specifică legea funerară 2020 în legătură cu serviciile funerare și ce condiții trebuie să îndeplinească prestatorii?

In Memoriam este o firmă de pompe funebre Bacău, care vă oferă servicii funerare complete, inclusiv transport funerar pe teritoriul țării, dar și internațional, respectând cu strictețe legea aflată în vigoare.

„Sectiunea a 7- a
Servicii funerare
Art. 20. – (1) Serviciile funerare constau în: primirea comenzii pentru înmormântare, transportul persoanei decedate, pregătirea pentru înmormântare, așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea, incinerarea, preluarea urnei și așezarea acesteia în nișa specială, predarea urnei.

(…)

(3) Unele dintre serviciile funerare prevazute la alin. (1) pot fi realizate și separat.
(4) Serviciul religios oficiat de reprezentanții cultelor cu ocazia înmormântării nu se consideră prestare de servicii funerare, potrivit prevederilor alin. (1).
Art. 21. – Prestarea serviciilor funerare se face potrivit prezentei legi, hotărârii Guvernului adoptate potrivit prevederilor art. 36 și normelor tehnice sanitare emise de către Ministerul Sănătății.
Art. 22. – (1) Prestarea serviciilor funerare se poate face numai în spații autorizate.
(2) În instituțiile de sănătate publică se interzic înființarea și funcționarea spațiilor pentru prestări de servicii funerare, cu exceptia spatiilor necesare derularii formalităților, în cazul decesului produs în instituția respectiva. Se interzice personalului instituției de sănătate publică să influențeze rudele persoanei decedate în alegerea prestatorului de servicii funerare.
(3) Se interzice orice formă de publicitate pentru firmele prestatoare de servicii funerare în incinta instituțiilor de sănătate. La biroul de întocmire a formalităților, pentru persoanele decedate în instituția respectivă se poate afișa lista alfabetică a firmelor furnizoare de servicii funerare, cu adresa și numărul de telefon.
(4) Pe teritoriul cimitirului, cu excepția locului destinat acestui scop, publicitatea serviciilor funerare este interzisă.
Art. 23. – Pe timpul desfășurarii activităților sale specifice prestatorul de servicii funerare este obligat să respecte dispozițiile solicitantului înmormântării referitoare la procesul funerar sau, în cazul înmormântării religioase, canoanele bisericești.”

Despre In Memoriam, servicii funerare complete

Dacă doriți să vă ajutăm cu tot ce înseamnă organizarea înmormântării, noi vă stăm la dispoziție non stop. Pentru urgențe legate de servicii funerare în Bacău, ne puteți contacta la orice oră la 0722 318 066 – In Memoriam.

Iată gama noastră de servicii funerare complete, de la consultanță pentru actele necesare înhumării și până la organizarea înmormântării:

  • Servicii de igienizare.
  • Servicii de cosmetizare, toaletare și îmbălsămare.
  • Transport funerar în Bacău, dar și transport funerar intern și internațional pentru sicrie și pasageri.
  • Organizarea ritualului de înmormântare în Bacău.
  • Foto ceramică în Bacău, după ultima metodă în domeniul aplicării imaginii pe ceramică.

Pentru a consulta toate opțiunile puteți face clic pe Pachete funerare Bacău, potrivite oricărui buget.

 

Sună acum la 0722318066