Firma de pompe funebre In Memoriam Bacău vă stă la dispoziție, și prin intermediul secțiunii de blog, cu informații importante legate de tot ceea ce ține de înmormântare, inclusiv care este procedura pentru a obține ajutorul de înmormântare.

Ajutorul de înmormântare. Ce procedură trebuie să urmați?

Ajutorul de înmormântare poate fi obținut, după caz, de la Casa de Pensii, de la angajator sau poate veni sub forma unei despăgubiri în caz de accident. Ajutorul de înmormântare se poate obține, de la stat, conform legii nr.47/2019, în baza facturilor/actelor prin care dovediți costul de înmormântare. Suma pe care o veți primi ca ajutor de înmormântare depinde de statutul de asigurat al decedatului (dacă era asigurat al sistemului de sănătate și dacă avea contribuțiile la zi). Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

• soţul supravieţuitor;
• copilul;
• părintele;
• tutorele;
• curatorul;
• oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

Actele necesare pentru a acorda ajutorul de înmormântare, după caz, sunt:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
• certificat de deces (original şi copie);
• act de identitate al solicitantului (original şi copie);
• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
• adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
• adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
• dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Sursa: https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces

Cum vă putem ajuta noi, cei de la In Memoriam?

In Memoriam este o firmă de pompe funebre din Bacău, care vă oferă servicii funerare complete, inclusiv transport funerar pe teritoriul țării, dar și internațional. Serviciul nostru este disponibil 24/7. Suntem alături de dumneavoastră și vă oferim consiliere în toate chestiunile legate de ritualul de înmormântare, de la  transportul decedatului, mai ales când e vorba de repatrierea trupului neînsuflețit, până la tot ceea ce ține de ajutorul de înmormântare, procedura legată de decesul survenit la domiciliu sau la spital, ori legat de orice alt lucru pe care doriți să îl aflați.

Indiferent de bugetul dumneavoastră, vă asigurăm ca la In Memoriam veți beneficia de toate serviciile de bază, pentru ca ritualul de înmormântare să nu vă îngreuneze mai mult, fizic și sufletește (înțelegem că treceți prin momente în care odihna și grija pentru propria persoană trec în plan secud) și să se desfășoare în condiții demne, conform cu tradițiile și obiceiurile cunoscute și dorite.

Toate pachetele de servicii funerare sunt disponibile aici – fiecare pachet cuprinde elementele de bază necesare, prețul diferind în special în funcție de modelul și materialul sicriului ales, și a altor elemente pe care le doriți, precum și în funcție de numărul de persoane care va fi prezent la înmormântare.

Pentru urgențe legate de servicii funerare în Bacău, ne puteți contacta la orice oră la 0722 318 066 – In Memoriam.

Sună acum la 0722318066